Chuyển 0 đ thành chữ “Liên hệ” trong wordpress woocommerce

Đoạn code dưới đây sẽ giúp các bạn chuyển  thành chữ “Liên hệ”. Bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng là được

Code chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ”

Chuyển giá thành “Liên hệ” khi hết hàng

 

Bình luận & Góp ý