Addon xenforo – Credits Premium

Credits Premium cung cấp nhiều chức năng để tạo và quản lý các điểm ảo trên XenForo. Cài đặt Credits Premium và nhìn thấy sự tương tác người dùng của bạn tăng cao bằng cách cung cấp cho họ những điểm mà có thể được sử dụng để xem các chủ đề nhất định, trao đổi tải xuống hoặc thậm chí các mặt hàng thực sự. Có 8 nhóm chức năng của add-on này cho các quản trị viên, một số chức năng cho người sử dụng và một số khác như hoàn tất tài liệu hướng dẫn của nhà phát triển. Credits là tiền tệ chính và điều này có nghĩa là nó có thể dễ dàng mở rộng để cung cấp những cách nhiều hơn cho người dùng của bạn kiếm được và chi tiêu điểm. API cũng có sẵn cho các tiện ích khác để làm việc với Credits Premium.

KHÁC BIỆT GIỮA PREMIUM & LITE VERSION?
– Hệ thống tiền tệ:

 • Hỗ trợ tiền tệ đồng thời không giới hạn (ví dụ: kim cương, vàng, bạc …)
 • Đơn vị tiền tệ có thể được trao đổi từ người này với những người khác.
 • Đơn vị tiền tệ có thể được thu hồi.
 • Có thể xử lý cho phép xem tiêu cực và usergroup.
 • Có thể thiết lập lại tiền của các tiêu chí.

– Hệ thống sự kiện:

 • Có thể liên kết sự kiện với tiền tệ.
 • Xác định nhóm thành viên áp dụng.
 • Thiết lập kịch bản cho mỗi đồng tiền được lựa chọn cho người sử dụng.
 • Hỗ trợ kiểm duyệt cho bất kỳ sự kiện. (Bạn có thể thiết lập cấp phát cho sự kiện mua điểm từ Paypal -> có thể xác định minh bạch và ngăn chặn các giao dịch gian lận.)
 • Kết hợp kiếm được tiền/trừ phí trên cùng một hành động.
 • Hỗ trợ mua điểm từ sự kiện Paypal.
 • Hỗ trợ nhập khẩu/xuất khẩu sự kiện.

– Giao dịch của hệ thống:

 • Tất cả các sự kiện được ghi lại và xếp hàng đợi để thực hiện.
 • Giao dịch đơn xử lý mỗi pageload.
 • Có thể xuất khẩu giao dịch đến tập tin csv.

CHỨC NĂNG CHÍNH

I. Chức năng quản trị:
1. Cấu hình rất nhiều lựa chọn ví dụ

 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa hiển thị tab Visitor.
 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa hiển thị Message Element.
 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa hiển thị Visitor Sidebar Panel.
 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa hiển thị Member View.
 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa hiển thị Member Card.
 • Chọn loại tiền tệ sẽ được hiển thị.
 • Có thể giới hạn số lượng thành viên để hiển thị trên thống kê.
 • Kích hoạt/Vô hiệu hoá mức ưu tiên thấp truy vấn cập nhật SQL.
 • Có thể giới hạn số lượng các giao dịch sẽ hiển thị trên mỗi trang.
 • Có thể giới hạn số ngày để giữ cho các giao dịch.
 • Có thể thiết lập để trả lại các khoản tín dụng sau khi hủy bỏ giao dịch.
 • Có thể thiết lập danh sách các tập tin mở rộng sẽ bị bỏ qua để được hành động tải về.
 • Cho phép khách vào Trigger View Actions.
 • Loại trừ Block BBCode từ Size Multipliers.
 • Count Words cho Size Multipliers.
 • Có thể chọn các trường thành viên để hoàn thành hồ sơ cá nhân của họ.
 • Thiết lập lại tất cả User Credits về Zero (với giao dịch hiện có prune).
 • Thiết lập lại tất cả User Credits về Zero (không có giao dịch hiện có prune).
 • Cung cấp cho các khoản tín dụng từ đầu (không có giao dịch hiện có prune).

2. Quản lý tiền tệ
– Tạo/Sửa/Xóa/Kích hoạt/Vô hiệu hoá tiền tệ.
– Quản lý tỷ giá của tiền tệ.
– Đặt mã tiền tệ.
– Thiết lập biểu tượng tiền tệ trái/phải.
– Thiết lập Decimal Places.
– Thiết lập tiền tệ có thể được trao đổi thành tiền tệ khác.
– Thiết lập tiền tệ có thể được trao đổi từ đồng tiền khác.
– Kích hoạt/Vô hiệu hoá tiền tệ mà người sử dụng có thể được withdrawed
– Thiết lập tối thiểu và sử dụng số tiền tối đa có thể rút.
– Thiết lập nhóm người dùng cụ thể có thể sử dụng tiền tệ.

3. Quản lý Nội quy/Hoạt động/Sự Kiện (Bạn có thể thiết lập sự kiện cho mỗi tiền tệ)

 • Đăng ký: Gán điểm cho người dùng mới.
 • Đăng nhập: Gán điểm cho mỗi lần đăng nhập hàng ngày.
 • Chúc mừng sinh nhật: Gán điểm cho người sử dụng có ngày sinh nhật.
 • Lãi suất: Trồng các giá trị của các khoản tín dụng của người dùng theo thời gian.
 • Chuyển giao: Tính thuế và lệ phí khi chuyển sử dụng các khoản tín dụng cho những người khác.
 • Rút: Rút tín dụng
 • Sàn: Di chuyển tiền tệ của riêng bạn đến một nơi khác.
 • Mua Credits qua Paypal
 • Hoàn thành/Chưa hoàn thành hồ sơ: Gán các khoản tín dụng khi người dùng hoàn thành 100% profile của mình.
 • Upload/Xóa Avatar: Gán hoặc xóa các khoản tín dụng khi một người dùng tải lên/xóa avatar.
 • Cập nhật Status: Gán các khoản tín dụng khi một người dùng cập nhật status.
 • Theo dõi/Bỏ theo dõi: Gán hoặc xóa các khoản tín dụng khi người dùng theo dõi/bỏ theo dõi.
 • Nhận Follower: Gán hoặc xóa các khoản tín dụng khi người dùng nhận được/mất đi lượt theo dõi.
 • Bài viết trang cá nhân: Gán các khoản tín dụng khi người dùng bình luận bài viết trên trang cá nhân thành viên khác.
 • Nhận bài viết trang cá nhân mới: Gán các khoản tín dụng khi có người bình luận trên trang hồ sơ cá nhân của người dùng.
 • Thích bài viết trang cá nhân: Gán hoặc xóa các khoản tín dụng khi người dùng thích/bỏ thích một bài viết profile.
 • Nhận thích bài viết trang cá nhân: Gán hoặc xóa các khoản tín dụng khi người dùng nhận được/bị mất lượt thích bài viết trên trang cá nhân.
 • Tạo cuộc trò chuyện mới: Gán các khoản tín dụng khi người dùng tạo ra các cuộc trò chuyện mới.
 • Tạo chủ đề mới: Gán các khoản tín dụng khi người dùng tạo chủ đề mới.
 • Chủ đề bị xóa: Gán các khoản tín dụng khi một chủ đề của người dùng đã bị xóa.
 • Trả lời chủ đề: Gán các khoản tín dụng khi một người nào đó gửi bài trong chủ đề của người dùng.
 • Xem chủ đề: Gán các khoản tín dụng khi một người nào đó xem chủ đề của người dùng. Hành động nên được hạn chế.
 • Đọc chủ đề: Chỉ định các khoản tín dụng khi người dùng đọc một chủ đề.
 • Tạo Poll: Gán các khoản tín dụng khi người dùng tạo ra một cuộc thăm dò.
 • Vote Poll: Gán điểm cho người sử dụng sau khi trả lời một cuộc thăm dò. Multiplier là số lựa chọn.
 • Thăm dò ý kiến nhận được lượt bình chọn: Gán các khoản tín dụng khi thăm dò ý kiến của người dùng có được một bình chọn.
 • Chủ đề được dán/bỏ dán: Gán hoặc xóa các khoản tín dụng khi chủ đề của người dùng được dán/bỏ dán.
 • Bài viết mới: Gán các khoản tín dụng khi người dùng tạo ra các bài viết mới.
 • Xóa bài viết: Gán các khoản tín dụng khi một bài viết của người dùng bị xóa.
 • Upload File đính kèm: Gán điểm khi người dùng tải lên các tập tin đính kèm mới.
 • Tải File đính kèm: Tăng hoặc giảm creadits khi người dùng tải về một tập tin đính kèm.
 • File đính kèm Downloaded: Gán điểm cho phép tải tập tin đính kèm của người dùng. Multiplier là filesize.
 • Nhận/Mất một lượt thích bài viết: Gán hoặc xóa các khoản tín dụng khi người dùng nhận được/mất lượt thích bài viết.
 • Báo cáo bài viết: Gán hoặc xóa các khoản tín dụng khi một bài viết bị báo cáo. Bạn có thể sử dụng các giá trị tích cực hay tiêu cực.
 • Thích/Bỏ thích một bài viết: Gán hoặc xóa các khoản tín dụng khi người dùng thích/bỏ thích một bài viết.
 • Bài viết nhận báo cáo: Hủy bỏ các khoản tín dụng khi một bài viết của người dùng nhận được báo cáo.
 • Đặc biệt cho phép sản phẩm của bên thứ ba để tạo ra hành động mới (Xem tài liệu hướng dẫn của nhà phát triển)
 • Bên cạnh đó cho phép nhập khẩu/xuất khẩu các thiết lập hành động.

4. Quản lý giao dịch

 • Tư nhân liệt kê tất cả các giao dịch.
 • Xem chi tiết Thông tin giao dịch.
 • Xóa một giao dịch được lựa chọn.
 • Đặt thứ tự bằng số tiền đã nhận và đã nhận được cuối cùng lớn nhất.
 • Lọc bởi Actions, Tiền tệ, Username, Ngày bắt đầu/kết thúc, ngày kể từ.
 • Xem danh sách các giao dịch dở dang và cập nhật sẽ được hoàn thành.
 • Xem danh sách các giao dịch rút và cập nhật sẽ được hoàn thành.
 • Có thể xuất khẩu vào tập tin và tải về danh sách các giao dịch bằng cách lọc.

5. Tài trợ/Transfers

 • Chuyển các khoản tín dụng cho các thành viên (sử dụng administrator’s credits).
 • Đóng góp các khoản tín dụng cho các thành viên của nhóm mới hoặc tên người dùng.
 • Có thể thực hiện chuyển vô danh (thông tin ẩn với người nhận)

6. Cron Job Entries

 • Cập nhật credit chúc mừng sinh nhật.
 • Cập nhật credit lãi.
 • Xóa lịch sử các giao dịch.

7. Thống kê Tín dụng

 • Thống kê các khoản tín dụng.
 • Tổng số thành viên.
 • Tín dụng trung bình thu được trong ngày/thành viên.
 • Điểm trung bình chi tiêu trong ngày/thành viên.
 • Top giàu nhất/thành viên nghèo nhất.
 • Top đã Chi tiêu/Earned bởi thành viên trong ngày.

8. Tích hợp nhập khẩu

 • Hỗ trợ nhập khẩu tín dụng từ vBCredits I, vBCredits II, kBank (vBulletin).
 • Hỗ trợ nhập khẩu tín dụng từ [bd] Banking.
 • Hỗ trợ nhập khẩu tín dụng từ My Points.
 • Hỗ trợ nhập khẩu tín dụng từ Trophy Points.

II. Chức năng người dùng:

 • Kích hoạt các hành động để có được các khoản tín dụng.
 • Xem bảng thống kê các khoản tín dụng.
 • Xem lịch sử giao dịch lọc bằng hành động.
 • Chuyển các khoản tín dụng cho người khác.
 • Kết hợp với rất nhiều sản phẩm của bên thứ ba.

III. Các chức năng khác:
– Đầy đủ phrase.
– Hoàn chỉnh Admin Help.
– Hoàn chỉnh Developer’s Documentation.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Tải về và giải nén tập tin đính kèm, và làm theo các hướng dẫn trong readme.txt

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP
Bạn có thể nâng cấp từ Credits (phiên bản lite). Tải về và giải nén tập tin đính kèm, và làm theo các hướng dẫn trong readme.txt.

TÍCH HỢP BÊN THỨ BA
Tích hợp đầy đủ với XenForo và dễ dàng tích hợp với các kịch bản của bên thứ ba.
– Brivium – Credits Resource Integration
– Brivium – Feature Resource using Credits
– Brivium – Store
– Brivium – Content Restriction using Credits
– Brivium – Rock Paper Scissors
– Brivium – Credits Media Integration
– Brivium – Credits Integrate User Upgrades
– Brivium – Modern Statistics
– Brivium – Bump Thread using Credits
– Brivium – Key Code
– Brivium – Sticky Thread using Credits
– Brivium – Referral Credit System
– Brivium – Donation Manager
– Và nhiều sản phẩm khác

Chú Thích

 • Đối với bên thứ ba

– Bạn có thể hoặc không cần phải cung cấp bảng tiền tố của bạn với bất kỳ kịch bản cụ thể của bên thứ ba.
– Sử dụng TABLE: xf_user COLUMN: lĩnh vực tiền tệ.

Bình luận & Góp ý
Liên quan