1 số cách viết đường dẫn khi thiết kế Theme WordPress

  • Đường dẫn hiển thị hình ảnh, file… trong thư mục WP-CONTENT -> Theme:

  • Đường dẫn về trang chủ

 

Bình luận & Góp ý